واردات و صادرات چه کالاهای به طور کلی ممنوع است؟

واردات و صادرات چه کالاهای به طور کلی ممنوع است؟

کشورهای زیادی سیاست های ممنوعیت صادرات و واردات را برای تقویت تولید و صنایع داخلی و تثبیت قیمت ها را وضع کرده اند.قانون ممنوعیت واردات و صادرات کالا در کشور ما نیز در سال های اخیر به طور گسترده ای…

 مدت اعتبار کارت بازرگانی چقدر است؟ و به چه صورت تمدید می شود؟

مدت اعتبار کارت بازرگانی چقدر است؟ و به چه صورت تمدید می شود؟

کارت بازرگانی مجوزی است که صاحب کارت، اعم از شخص حقوقی و حقیقی، می تواند اقدام به تجارت در زمینه ی صادرات و واردات کالا کند. بر اساس قوانین سازمان گمرکی کشور این تجارت شامل ثبت سفارش، ترخیص کالا ،…