کارگو چیست؟

کارگو چیست؟

به روش حمل بار که در آن یک کالا یا چندین کالا توسط یک شرکت حمل بار به وسیله هواپیما های غیر مسافربری به نقاط مختلف جهان انتقال می یابد کارگو (cargo) می گویند. بیش تر افرادی در حوزه ی صادرات…