کارگو از چین

کارگو از چین

چین کشوری بسیار پهناور با اقتصاد بسیار قدرتمند است که در گیر شدن با بازار ها و فروشندگان چینی در صورت نا آگاه بودن می تواند بسیار درد سر باشد زیرا به دلیل بی توجهی مسئولان کشور چین به بازرگان…