چرا واردات بامبو ممنوع است؟

چرا واردات بامبو ممنوع است؟

بامبو جزء گیاهانی است که امروزه طرفداران زیادی به دلیل سهولت پرورش و نگهداری آن پیدا کرده است. این گیاه از خانواده گراس، علوفه، کرامینه است که به زیر مجموعه این گیاهان (Bambus-Odiuc) می گویند در ایران بامبو با اسم…