حواله یوان سفید

حواله یوان سفید

امروز بانک چین یک کاغذ سفید برای e-CNY یا یوان دیجیتال، منتشر کرده است .به عنوان مثال، رئیس سابق بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود که بانک‌ های دولتی E-CNY را در برابر سپرده‌ های بانک مرکزی، یک CBDC مصنوعی،…

به اطلاع میرساند این مجموعه به غیر از دفتر مرکزی تهران هیچ گونه شعبه یا نمایندگی در سایر شهر های ایران ندارد

X