ترخیص کالا از گمرک بازرگان

ترخیص کالا از گمرک بازرگان

جابجایی کالا از مرزهای بین‌المللی یکی از جنبه ‌های اساسی تجارت جهانی و رشد اقتصادی است به گونه ای که صنعت واردات و ترخیص ایران در دهه های اخیر شاهد رونق چشمگیری به ویژه در تعامل با کشورهای توسعه یافته…

به اطلاع میرساند این مجموعه به غیر از دفتر مرکزی تهران هیچ گونه شعبه یا نمایندگی در سایر شهر های ایران ندارد

X